Orex Travel Sp z.o.o.

Polska

801 080 566

pl.info@orextravel.eu

Szanowni Państwo,

 

W związku z rekomendacją MSZ dotyczącą unikania wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne Orex Travel Sp. z o.o. zawiesza realizację wszystkich imprez turystycznych z wylotami do dnia 31 marca włącznie.

 

Klientów z rezerwacji, których wyloty mają odbyć się po 31 marca prosimy o wstrzymanie się z podjęciem decyzji o anulacji. Będziemy przekazywać dalsze informacje w kolejnych komunikatach.

 

Zachęcamy do bezpłatnej zmiany rezerwacji na dowolny termin z oferty Lato 2020 - Klientów obowiązują ceny imprez aktualne w dniu dokonania zmiany. Wpłacone zaliczki zostaną przeksięgowane na poczet nowych rezerwacji bez konieczności dokonania dopłat w przypadku różnicy.

 

Na chwilę obecną, jeżeli Klienci zdecydują się na rezygnację z zakupionej już imprezy turystycznej, anulacji dokonać można jedynie na zasadach ogólnych, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.

 

☛ POBIERZ WARUNKI UCZESTNICTWA 

 


Zespół Orex Travel

www.orextravel.pl

Orex Travel Sp. z. o. o.
Aleja Bohaterów Września 22/138, 02-389 Warszawa | Polska

+48 22 244 14 85 +48 22 244 14 90 | e-mail: pl.info@orextravel.eu
Rezygnacja z subskrypcji