Aj keď stále existuje veľa obmedzení, cestovanie sa pomaly opäť rozbieha. Krajiny začínajú vítať medzinárodných cestujúcich. Letecké spoločnosti ako aj hotelieri dbajú na Vaše zdravie a bezpečnosť. Všetky prijaté opatrenia pre Vašu bezpečnosť budú účinné pokiaľ sa všetci budeme chovať zodpovedne. Nižšie nájdete niekoľko pravidiel pre bezpečné cestovanie:

PRED CESTOU:
 • uzatvorte si cestovné poistenie, ktoré kryje riziká spojené s Covid - 19
 • necestujte pokiaľ máte nasledujúce symptómy: horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, strata chuti, či čuchu
 • skontrolujte cestovné obmedzenia SR, aj destinácie, do ktorej cestujete
 • niektoré krajiny vyžadujú online registráciu vopred
 • zabezpečte si dostatočný počet ochranných pomôcok na celú dobu pobytu

NA LETISKU:

 • dodržujte minimálny odstup 2 m a noste ochranu úst a nosa
 • nedotýkajte sa očí, nosa a úst, pri kýchaní či kašlaní si prekrývajte tvár rukou
 • umývajte si často ruky
 • vytvorte si dostatočnú časovú rezervu na absolvovanie všetkých potrebných kontrol
 • obmedzte kontakt s často dotýkanými povrchmi, ako sú zábradlia, tlačidlá výťahov a kiosky
 • zdržujte sa stravovania alebo pitia v spoločných priestoroch s vysokým pohybom osôb
V LIETADLE:
 • počas celého letu noste rúško a dbajte na hygienu rúk
 • venujte pozornosť bezpečnostným pokynom
 • obmedzte pohyb v lietadle len na nevyhnutné úkony
PO PRÍLETE:
 • dodržujte minimálny odstup 2 m a dbajte na hygienu rúk
 • vyzdvihnite si batožinu a čo najskôr opustite budovu letiska
 • po príchode do hotela sa riaďte bezpečnostnými pokynmi hotela

 

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo