Zavoláme Vám
Meno, priezvisko
Telefónne číslo
E-Mail
Čas hovoru
Zavolajte nám!
0850 900 999
Aj keď stále existuje veľa obmedzení, cestovanie sa pomaly opäť rozbieha. Krajiny začínajú vítať medzinárodných cestujúcich. Letecké spoločnosti ako aj hotelieri dbajú na Vaše zdravie a bezpečnosť. Všetky prijaté opatrenia pre Vašu bezpečnosť budú účinné pokiaľ sa všetci budeme chovať zodpovedne. Nižšie nájdete niekoľko pravidiel pre bezpečné cestovanie:

PRED CESTOU:
 • uzatvorte si cestovné poistenie, ktoré kryje riziká spojené s Covid - 19
 • necestujte pokiaľ máte nasledujúce symptómy: horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, strata chuti, či čuchu
 • skontrolujte cestovné obmedzenia SR, aj destinácie, do ktorej cestujete
 • niektoré krajiny vyžadujú online registráciu vopred
 • zabezpečte si dostatočný počet ochranných pomôcok na celú dobu pobytu

NA LETISKU:

 • dodržujte minimálny odstup 2 m a noste ochranu úst a nosa
 • nedotýkajte sa očí, nosa a úst, pri kýchaní či kašlaní si prekrývajte tvár rukou
 • umývajte si často ruky
 • vytvorte si dostatočnú časovú rezervu na absolvovanie všetkých potrebných kontrol
 • obmedzte kontakt s často dotýkanými povrchmi, ako sú zábradlia, tlačidlá výťahov a kiosky
 • zdržujte sa stravovania alebo pitia v spoločných priestoroch s vysokým pohybom osôb
V LIETADLE:
 • počas celého letu noste rúško a dbajte na hygienu rúk
 • venujte pozornosť bezpečnostným pokynom
 • obmedzte pohyb v lietadle len na nevyhnutné úkony
PO PRÍLETE:
 • dodržujte minimálny odstup 2 m a dbajte na hygienu rúk
 • vyzdvihnite si batožinu a čo najskôr opustite budovu letiska
 • po príchode do hotela sa riaďte bezpečnostnými pokynmi hotela

 

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo