Zavoláme Vám
Meno, priezvisko
Telefónne číslo
E-Mail
Čas hovoru
Zavolajte nám!
0850 900 999

Všetky dôležité cestovné informácie / podmienky vstupu odporúčame vyhľadať na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

 

Cestujúcim prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie, alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, a ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v tzv. Zelenom zoznam Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC), bez ohľadu na štátne občianstvo, sa umožní vstup do Chorvátskej republiky za rovnakých podmienok ako pred nástupom COVID-19, ak nevykazujú žiadne príznaky choroby a neboli v úzkom kontakte s takýmito pacientmi.

Slovensko je na tzv. zelenom zozname Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb krajín od 17. júna 2021.

Ak uvedené osoby bez zdržania tranzitovali cez iné krajiny/regióny na hraničné priechody republiky, mali by na hraničnom priechode preukázať, že sa nezdržiavali v tranzitných priestoroch, a v takom prípade nebudú musieť predložiť dôkazy o vykonaní testov, alebo očkovacie certifikáty, potvrdenia o prekonaní COVID-19, a tiež im nebude prikázaná karanténa.

Všetci ostatní cestujúci prichádzajúci do Chorvátskej republiky z členských štátov/regiónov EÚ/EHP, ktorí momentálne nie sú na tzv. zelenom zozname Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, musia mať jednu z nasledovných možností v anglickom alebo chorvátskom jazyku:

negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,

alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky)

alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní)

alebo lekárske potvrdenie o očkovaní na COVID-19 (viac info pre zaočkované osoby)

alebo lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a súčasne aspoň jedna dávka očkovania proti COVID-19

alebo nastúpiť na povinnú 10-dňovú karanténu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdržia pri vstupe do krajiny)

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii.

Pri PCR teste (s QR kódom) a rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). V opačnom prípade bude test prijatý ako nedôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky.

Neodporúčame svojvoľne akýmkoľvek spôsobom dodatočne vpisovať do potvrdenia o negatívnom teste typ alebo inštitúciu testovania, hrozí pokuta za falzifikát a s tým spojené nepríjemnosti vrátane zdržania na hranici.

QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2.) dátum narodenia/rodné číslo; 3.) dátum testovania; 4.) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

 

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo