FLEXI PRODUKTY


CK Orex Travel prináša radu nových doplnkových produktov FLEXI, vďaka ktorým si vedia naši klienti "poistiť" svoju dovolenku, resp. predísť prípadným poplatkom za zmeny. Podľa druhu FLEXI produkt garantuje zdarma zmenu hotela, destinácie, termínu, bezplatné storno alebo zmena mena.   

Produkt FLEXI PREMIUM kombinuje všetky tieto produkty do jedného exkluzívneho balíka služieb.


FLEXI TERMÍN:

 • Bezplatná zmena termínu, najneskôr 14 dní pred plánovaným odletom.
 • Bezplatnú zmenú termínu, je možné výhradne uplatniť na rezerváciu, tzn. na všetky osoby v rezervácií. Bezplatnú zmenú termínu nie je možné uplatniť čiastočne.
 • Nový zájazd bude nacenený za aktuálnu cenu v deň zmeny.


FLEXI HOTEL:

 • Bezplatná zmena hotela, najneskôr 14 dní pred plánovaným odletom.
 • Bezplatnú zmenú hotela, je možné výhradne uplatniť na rezerváciu, tzn. na všetky osoby v rezervácií. Bezplatnú zmenú hotela nie je možné uplatniť čiastočne.
 • Nový zájazd bude nacenený za aktuálnu cenu v deň zmeny.


FLEXI DESTINÁCIA:

 • Bezplatná zmena destinácie, najneskôr 14 dní pred plánovaným odletom.
 • Bezplatnú zmenú destinácie, je možné uplatniť výhradne na rezerváciu, tzn. na všetky osoby v rezervácií. Bezplatnú zmenú destinácie nie je možné uplatniť čiastočne.
 • Nový zájazd bude nacenený za aktuálnu cenu v deň zmeny.


FLEXI STORNO:

 • Bezplatné zrušenie zájazdu, najneskôr 14 dní pred plánovaným odletom.
 • Bezplatné zrušenie zájazdu sa nevzťahuje na zakúpené cestovné poistenie.
 • Bezplatné zrušenie zájazdu, je možné uplatniť výhradne na celú rezerváciu, tzn. na všetky osoby v rezervácií. Bezplatné zrušenie zájazdu nie je možné uplatniť čiastočne.


FLEXI MENO:

 • Bezplatná zmena mena, najneskôr do 7 dní pred plánovaným odletom.
 • Zmena mena je možná len za podmienky, že v danej izbe ostane min. 1 pôvodný cestujúci.
 • Zmena všetkých osôb v rezervácií, resp. v jednom type ubytovania je považovaná ako odstúpenie od zmluvy a návrh novej zmluvy.
 • Dospelú osobu je možné zmeniť len za dospelú osobu, dieťa je možné zmeniť len za dieťa, pričom musí byť dodržaná veková hranica podľa jednotlivých ubytovacích zariadení.


FLEXI PREMIUM:

 • Kombinácia produktov FLEXI TERMÍN, FLEXI HOTEL, FLEXI DESTINÁCIA, FLEXI STORNO FLEXI MENO.
 • Klient môže uplatniť maximálne 1 ľubovoľný produkt v rámci FLEXI PREMIUM.
 • Produkt FLEXI PREMIUM je možné využiť len 1 krát.

 

Cena individuálneho FLEXI produktu: 

 • 25 € / rezervácia


Cena FLEXI PREMIUM produktu v závislosti od celkovej ceny zájazdu:

 • Celková cena zájazdu: 0 – 2499,99 €                   39 € / rezervácia
 • Celková cena zájazdu: 2500 – 3999,99 €             69 € / rezervácia
 • Celková cena zájazdu: 4000 – 5999,99 €             99 € / rezervácia
 • Celková cena zájazdu: Viac ako 6000 €               199 € / rezervácia


 • Bezplatné storno sa nevzťahuje na zakúpené cestovné poistenie.
 • Všetky FLEXI produkty je možné uplatniť len 1 krát.
 • Všetky FLEXI produkty sa nevzťahujú na zájazdy operované na linkových letoch (tzv. dynamické balíčky) alebo pri rezerváciách leteniek.
 • Všetky FLEXI produkty sú nerefundovateľné.
 • Všetky FLEXI produkty je možné zakúpiť len spolu so zájazdom. Požiadavky na zakúpenie FLEXI produktov po záväznom potvrdení zájazdu nebudú akceptované.

 

Dokumenty „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE orex travel s.r.o.“ a ostatné dôležité dokumenty upravujú a stanovujú práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klientov (cestujúcich), okrem tých bodov, ktoré sú vyššie upravené a ktoré majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v Zmluvných podmienkach a ostatných dokumentoch.

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo