Vyberte krajinu :
Zavoláme Vám
Meno, priezvisko
Telefónne číslo
E-Mail
Čas hovoru
Zavolajte nám!
0850 900 999

História


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

 

 

Vlajka

vlajka

   

Svetadiel:

 

 Európa

Oficiálny názov štátu:

 

 Grécka republika

Rozloha:

 

 131 957 Km2

Počet obyvateľov:

 

 10 816 000

Dĺžka pobrežia:

 

 15 021 km

Územné členenie:

 

 13 provincií

Telefónna predvoľba:

 

 0030

Hlavné mesto:

 

 Atény

Úradný jazyk:

 

 novogréčtina

Mena:

 

 1 Euro = 100 eurocentov

Časový posun:

 

 + 1 hod.

Doba letu (Atény):

cca 2 hod 10 min

   

Kontakty

 

Veľvyslanectvo SR v Aténach, Grécka republika - (v miestnom jazyku: Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Αθήνα)

 

Adresa:

 

 

 

 

 

 Georgiou Seferi 4,                                        Paleo  Psychiko
 154 52 Atény
 Grécka republika
 (Ελληνική Δημοκρατία)

Tel:

 

 

 +30 210 677 1980                                              +30 210 677 1870

Mobil:

 

 +30 693 240 8028

Fax:

 

 +90 – 312 – 4682689

E-mail:

 

 emb.athens@mzv.sk

Web:

 

 www.mzv.sk/web/ateny

   

Konzulárny úrad v Chanii, Grécka republika

 

Adresa:

 

 

 

 Renieri 9
 731 00 Chania, Kréta
 Grécka republika

Tel:

 

 +30 28210 28275

Fax:

 

 +30 28210 27288

Email:

 

 slovakconsulate@stavrospaterakis.gr

Web:

 

 www.mzv.sk/web/ateny/honorarne_konzulaty

   

Veľvyslanectvo Hellénskej republiky v Bratislave

 

Adresa:

 

 

 

 Hlavné námestie 4,                                          811 01 Bratislava                                  Slovenská  republika

Tel:

 

 +421 2 544 341 43

Fax:

 +421 2 544 340 64

Mobil:

 

 +421 948 461 990

Email:

 

 gremb.brt@mfa.gr

Web:

 

 www.mba.gr/bratislava

 

 

 

Dôležité telefónne čísla

 

Hasičská služba:

 

 199

Zdravotnícka pomoc:

 

 166

Polícia:

 100

   
   

Podmienky vstupu a pobytu občanov Slovenskej republiky v Turecku

 

 Pre občanov Slovenskej republiky neplatí vízová povinnosť.

 

Typ cestovného dokladu:

 Od 1.5.2004 môžu občania Slovenskej  republiky  vstupovať na územie Grécka na  platný cestovný  pas alebo občiansky preukaz  Slovenskej republiky.

Dejiny Grécka sú najdlhšie zaznamenanými dejinami zo všetkých európskych krajín. Historický vývoj tejto oblasti je písomne doložený už od 2. tisícročia pred Kr., ale už v 7. tisícročí sú na gréckom území prvé neolitické osady. Z rozvoja kultúry a hospodárstva sa spočiatku tešila hlavne Kréta, kde sa tamojšia Minojská civilizácia už vyznačovala stavbou palácov, okolo nich vyrastali menšie mestá, ktoré boli sídlom miestnych vládcov. Po úpadku Kréty nastúpila, teraz už v samotnom Grécku, Mykénska kultúra. Po páde Mykénskej kultúry nastal úpadok a prichádzali nové grécke kmene, ako napr. Dóri Dóri. Následný hospodársky a kultúrny úpadok je označovaný ako temné obdobie. K novému rozkvetu dochádza až v súvislosti s gréckou kolonizáciou a vývojom antickej gréckej polis. Grécko v čase archaického a klasického obdobia dosiahlo významný kultúrny, mocenský a hospodársky vzostup – antická grécka kultúra sa stala jedným zo základov európskej civilizácie. Gréci dokázali úspešne počas grécko - perzských uchrániť svoju samostatnosť voči perzskej ríši Achajmenovcov. Následné vojny medzi gréckymi mestskými štátmi (hlavne medzi Spartou a Aténami) viedli k mocenskému oslabeniu a k ovládnutiu väčšej časti Grécka amcedónskym kráľom Filipom II. Jeho synovi Alexandrovi sa podarilo rozvrátiť perzskú ríšu a jeho vojská dosiahli až Indus. O niečo neskôr ale Alexander zomrel vo svojom sídelnom meste Babylone, územie ríše si medzi sebou rozdelili jeho vojvodcovia – diadochovia. Nastáva helenistické obdobie, v priebehu ktorého sa navzájom ovplyvňovali grécka a orientálna kultúra. V 2. storočí pred Kr. sa Grécko stáva súčasťou Rímskej ríše, ale gréčtina naďalej fungovala ako obecný dorozumievací jazyk na mnohých miestach vo východnom Stredomorí. Rímska ríša sa potom roku 395 rozpadla na dve časti – Západorímsku a Východorímsku. Východorímska či taktiež byzantská ríše naďalej po istú dobu prosperuje a postupom času sa tu stále viacej presadzuje grécka kultúra. Byzancia hrala po značnú časť stredoveku rolu európskej veľmoci. Tento štátny útvar zanikol v roku 1453, keď jej hlavné mesto Konštantínopol dobyli vojská Osmanskej ríše. Po ovládnutí väčšiny Grécka Osmani ďalej rozšírili svoj vplyv do Levanty, Egypta, severnej Afriky, Arábie, zvyšku Balkánu a časti Maďarska. Centrom umenia sa stala Kréta a Iónske ostrovy, pretože sa nachádzali pod benátskou správou. Významnou vrstvou sa v 17. storočí stávajú fanarioti, konštantínopolskí šľachtici, snažiaci sa o nové povznesenie gréckeho národa. S úpadkom hospodárstva a rastúcim daňovým a politickým útlakom sa stupňovala nespokojnosť gréckeho obyvateľstva s osmanskou nadvládou, vedúci až k otvorenému povstaniu. O toto povstanie sa zaslúžila predovšetkým tajná spoločnosť Filiki Eteria. Samotná revolúcia a Grécka vojna za nezávislosť vypukla roku 1821. Nasleduje éra moderného gréckeho štátu, zahŕňajúceho zatiaľ Peloponéz Ruméliu a niektoré ostrovy v Egejskom mori. Po väčšinu 19. storočia bolo Grécko štátnym zriadením monarchiou. Vystriedali sa tu dve dynastie – Wittelsbachovci a Oldenburgovci. Grécke kráľovstvo sa dočkalo v balkánskych vojnách značných územných ziskov – pod grécku vládu sa dostala Makedónia, Epirus, Trácia a Kréta, ešte predtým aj Tesália. Počas prvej svetovej voojny bojovalo Grécko na strane Trojdohody. V medzivojnovom období sa načas ustanovila republika, tá ale bola v 30. rokoch nahradená znova kráľovstvom a autoritatívnym režimom. Za druhej svetovej vojny bolo Grécko okupované armádami Tretej ríše a jej spojencami. Postupne proti okupantom rástol odpor, ktorý vyústil do sformovania povstaleckej armády. Postup boja za oslobodenie ale komplikovali spory hlavne medzi komunistickými a pravicovými partizánmi. Po stiahnutí nemeckých vojsk tieto konflikty pokračovali naďalej a vyvrcholili až v občianskej vojne, ktorá skončila víťazstvom priaznivcov pravicového rojalistického režimu. Vláda v päťdesiatych a polovici šesťdesiatych rokov nemala demokratický charakter. Cez liberalizačné pokusy sa demokraciu naplno presadiť nepodarilo, navyše všetky reformy boli zvrátené roku 1967 pučom niekoľkých dôstojníkov, ktorý vyústil do nastolenia nového autokratického režimu známeho ako vláda gréckych plukovníkov či vojenská junta. V dôsledku narastania hospodárskych problémov a zahraničných politických neúspechov bol vojenský režim zvrhnutý a bola nastolená demokratická vláda. Počas demokratizujúceho sa vývoja vznikli dve významné grécke strany Nová demokracia (Grécko) a PASOK, ktoré sú dodnes v Grécku vedúcimi politickými silami.

 

 

Demografické údaje


Počet obyvateľov: 10 816 000

Národnostné zloženie: Gréci (91,6%), iní (8,4%)

Náboženstvo: pravoslávni kresťania (98%), moslimovia (1,3%), iní (0,7%)

 

 

Klimatické podmienky


Mierne klimatické pásmo. Zimné obdobie je charakteristické daždivým počasím s teplotami od 5C do 15C. Sneh sa v oblasti Atén vyskytuje len zriedka. Letné mesiace sú charakteristické vyššími teplotami (od 15.6. do 31.8. vystúpia teploty až nad 40C.) Počasie je stabilné, nevyskytujú sa náhle výraznejšie zmeny teploty.

 

 

Colné a devízové predpisy


Nôž a slzotvorný plyn v kabelke kvalifikuje grécka polícia ako nedovolené ozbrojovanie. Dovoz, vývoz, prevážanie, výroba, predaj, prechovávanie drog a pestovanie rastlín, z ktorých sa vyrábajú omamné, či psychotropné látky sú trestné. Trest za tieto činy je minimálne 10 rokov odňatia slobody a vysokou pokutou. Mak sa pokladá za ľahkú drogu. Do Grécka je možné doviezť potraviny z iných členských krajín Európskej únie v množstve, ktoré slúži na osobnú spotrebu, tvrdý alkohol do 10 l, víno do 90 l, z ktorých max. 60 l môže byť šampanské, pivo do 110 l, cigarety do 800 ks, cigarky do 400 ks, cigary do 200 ks, fajčiarsky tabak do 1 kg. Dovoz živých zvierat, rastlín a semien a iného biologického materiálu je prísne kontrolovaný a zväčša podlieha dovoznému povoleniu a následnej fytokontrole, resp. karanténe. Zvieratá musia mať registračný čip a cestovné pasy obsahujúce záznamy o čipovaní alebo tetovaní a o očkovaniach (povinné proti besnote). Pred cestou sa odporúča konzultovať prípadné otázky napr. aj s Veľvyslanectvom Helénskej republiky v Bratislave.

 

 

Bezpečnostná situácia


Všeobecná úroveň bezpečnosti v Grécku zodpovedá štandardom bezpečnosti členského štátu Európskej únie. V Aténach a Solúni (Thessaloniki) síce existuje latentná hrozba ľavicového extrémizmu, ktorý je namierený proti vybraným gréckym alebo zahraničným štátnym alebo ekonomickým inštitúciám, doposiaľ však nebol zaznamenaný žiadny útok na turistické objekty alebo turistov. Vo veľkých mestách je prítomná drobná kriminalita a z času na čas dochádza ku krádežiam dokladov a peňazí. V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov (pas, občiansky preukaz) je potrebné takúto udalosť okamžite hlásiť gréckym policajným orgánom v mieste pobytu a od polície si vyžiadať aj písomné potvrdenie o oznámení danej udalosti. V takomto prípade je potrebné osobne požiadať na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Aténach alebo Konzulárnom úrade SR v Solúne  alebo na Konzulárnom úrade SR v Chanii  o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky, pričom je potrebné predložiť policajný záznam z miestnej polície a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 EUR.  V prípade, ak občan žiada o vydanie náhradného cestovného dokladu na úrade v Solúne a v Chanii, musí priložiť 2 farebné fotografie pasového formátu (tzn. 3,5x4,5 cm).

 

 

Zdravotná starostlivosť


Nevyhnutná (akútna) lekárska starostlivosť je poskytovaná našim občanom v štátnych zdravotníckych zariadeniach bezplatne, a to na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý si občania musia vyžiadať od svojej zdravotnej poisťovne v Slovenskej republike ešte pred vycestovaním do Grécka. V prípade, že by chceli slovenskí občana využiť služby súkromného zdravotníckeho zariadenia, odporúčame im, aby pred cestou do Grécka uzavreli dohodu o komerčnom poistení v Slovenskej republike. V prípade, že si slovenský občan neplatil zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky (tzn. nemá Európsky preukaz zdravotného poistenia), hradí si zdravotnú starostlivosť poskytnutú v Grécku z vlastných prostriedkov. Na prevoz do Slovenskej republiky je potrebné uzatvoriť komerčné poistenie, prípadne túto otázku konzultovať s príslušnou zdravotnou poisťovňou ešte pred odchodom zo Slovenskej republiky. Očkovanie sa pri vstupe do Grécka nevyžaduje. Voda z oficiálneho vodovodu je pitná, s výnimkou niektorých menších ostrovov. V lete je dôležité nepodceniť pitný režim, ochranu zraku na prudkom slnku a pokožky pred úpalom. Dôležité informácie


Od 1.1.2018 bude zavedená tzv. pobytová taxa, ktorá je platná pre všetky osoby cestujúce do Grécka. Pobytová taxa je stanovená vládou a jej výška závisí od oficiálnej kategórie ubytovacieho zariadenia (hotel, apartmány, atď.), v ktorom budú klienti ubytovaní. Pobytová taxa je splatná v hotovosti priamo na mieste v ubytovacom zariadení.


Kategória ubytovacieho zariadenia

Cena v EUR / izba / noc

5* Hotely4
4* Hotely
3
3* Hotely
1.5
1-2* Hotely
0.5
Apartmány všetkých kategórií0.5

 

 

  

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo