Vyberte krajinu :
Zavoláme Vám
Meno, priezvisko
Telefónne číslo
E-Mail
Čas hovoru

História

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

      
Vlajka
     

Svetadiel:

  Ázia, Európa

Oficiálny názov štátu:

  Turecká republika
Rozloha:   783 562 Km2
Počet obyvateľov:   75 627 384
Dĺžka pobrežia:   8.333 km
Územné členenie:   7 oblastí, 81 provincií
Telefónna predvoľba:   0090
Hlavné mesto:   Ankara
Úradný jazyk:   turečtina, ďalší používaný jazyk kurdčina
V turistických oblastiach sa dohovoríte sa dobre aj anglicky, nemecky a rusky
Mena:   turecká líra (TRY)
1 lira = 100 kuruş
(1 EUR = cca 3,50 TRY)
Časový posun:   + 1 hod.
Doba letu:   cca 3 hodiny
     

Kontakty

 

Veľvyslanectvo SR v Ankare, Turecká republika - (v miestnom jazyku - Ankara´daki Slovakya Cumhuriyeti Büyükelciliđi)

Adresa:   Atatürk Bulvarý 245, Kavaklidere
06692 ANKARA
Turecká republika
(Türkiye Cumhuriyeti)
Tel:   +90 – 312 – 4675075/6
Mobil:   +90 – 533 – 7600384
fax:   +90 – 312 – 4682689
E-mail:   emb.ankara@mzv.sk
E-mail:
(pre konzulárne a vízové otázky)
  cons.ankara@mzv.sk
Web:   www.mzv.sk/ankara
 

Generálny konzulát SR v Istanbule, Turecká republika

Adresa:   Guvercin Sokak No.: 1
34330 Levent, Istanbul
Turecká republika
(Türkiye Cumhuriyeti)
Tel:   +90 – 212 – 3179430/1
Mobil:   +90 – 532 – 2630598
Fax:   +90 – 212 – 3179429
Email:   cons.istanbul@mzv.sk
Web:   www.mzv.sk/istanbul
 

Veľvyslanectvo Tureckej republiky v SR v Bratislave

Adresa:   Holubyho 11 81103 Bratislava Slovenská republika (Slovak Republic)
Tel:   +421-2-54415504
fax:   +421-2-54413145
Email:   embassy.bratislava@mfa.gov.tr
 

Dôležité telefónne čísla

Verejná hasičská služba:                   110
Zdravotnícka pomoc:   112
Polícia:   155
     

Podmienky vstupu a pobytu občanov Slovenskej republiky v Turecku

 

Pre občanov Slovenskej republiky neplatí vízová povinnosť.

Typ cestovného dokladu:   Cestovný pas

 

História územia súčasného Turecka je stará ako história samotného ľudstva. Toto územie, známe ako Anatólia a predtým ako Malá Ázia, bolo svedkom pádu mnohých veľkých a vyspelých kultúr od raných Chetitov cez Peržanov, Lýdov, Grékov, Rimanov, až po Byzantíncov a Osmanov. Jedinečné dedičstvo úžasných umeleckých skvostov a architektúry nesie stopy búrlivej minulosti.

Kdekoľvek v Turecku ste, narazíte na stopy dávnej minulosti - kamennú, medenú, bronzovú dobu, rôzne nástroje, svedectvá rozvoja obchodu, písma a obdivuhodné stavby. Stačí spomenúť také skvosty ako sú Trója, Efes, Pergamon, kláštor Sumela, Aspendos, mnohé pamiatky v Alanyi, Amasyi, Side, Antalyi.

Turci sú potomkovia Turkménov, nomádskych kmeňov zo Strednej Ázie. Niektoré z nich, hlavne Seldžukovia, začali podnikať nájazdy na Anatóliu. Za dynastie Seldžukov vznikal rad islamsko - tureckých štátov, najmocnejším z nich bol Rumsky sultanát v trinástom storočí. Rozkvitala veda, literatúra, maľba a sochárstvo, objavili sa pekné mešity.

V 14. Storočí založil Osman I. Osmanské panstvo, trvajúce celkovo takmer 500 rokov. Svoje hranice posunulo hlboko do vnútrozemia Balkánu a Stredného východu, pohltilo Egypt, Sýriu, Irak, sväté mestá Medinu a Mekku. Ríša spájaná s nadmerným bohatstvom, vynikala dokonalou administratívou, vojenskou silou a náboženskou toleranciou.

Najväčší rozkvet zaznamenala za sultána Sulejmana Nádherného, ktorý vládol 46 rokov a posunul hranice až po Viedeň a Maroko. Keď v polovici 19. storočia začala Osmanská ríša následkom vnútorných rozporov a vojny s Ruskom upadať, postavili ešte nádherný sultánsky palác Dolmabahçe na brehu Bosporu. Vládol v ňom posledný sultán Mehmed VI., ale neskôr v ňom mal svoju pracovňu a napokon v ňom aj v roku 1938 zomrel, prvý turecký prezident Atatürk.

Ďalšia história Turecka patrí jednoznačne tomuto mužovi, pôvodným menom Mustafa Kemal. Ako mladý nacionalista a zároveň skvelý vojak a dôstojník, sa radil k prúdu so smelými plánmi zvrhnúť sultanát a priblížiť svoju krajinu modernému svetu. Ako generál viedol svoje vojská v boji za nezávislosť, za svoje hrdinstvá si vyslúžil obdiv počas I. svetovej vojny v krvavej bitke na polostrove Gallipoli a mal zásluhu na vyhlásení Tureckej republiky v roku 1923 po porážke Grécka pri Dumlupınar. Jeho zásluhou bol zrušený posledný sultanát a kalifát, zmizli náboženské školy a dvory, chlapi odložili fez, beztvarú pokrývka hlavy. Ženám zakázal zahaľovať tvár a odporučil obliekať sa podľa európskeho štýlu. Zrušil používanie arabského písma a nahradil ho latinkou, zaviedol reformy vo vzdelávaní a právnom systéme. Zrušil mnohoženstvo, ženy priviedol k volebným urnám a veriacich k verejným bohoslužbám. Viaceré kláštory premenil na múzeá, oddelil náboženstvo od štátu a islam sa stal súkromnou záležitosťou a vecou svedomia. Z Nemecka pozval architekta Jansena, tvorcu novodobého Berlína a nechal postaviť Ankaru ako nové hlavné mesto. V roku 1934 podľa rozhodnutia národného snemu prijal meno Atatürk – otec Turkov.

 

 

Demografické údaje


Turecko neuznáva národnostné, len náboženské menšiny; Kurdov považujú za súčasť tureckého národa. Islam - 98% obyvateľstva (prevažne sunniti), cirkev je zákonom odlúčená od štátu, i keď v poslednom čase silnejšie zasahuje do života ľudí. Počet nemoslimského obyvateľstva predstavuje 80 tisíc ľudí. Celkom 85% obyvateľov Turecka uviedlo ako materinský jazyk turečtinu a 13% kurdčinu alebo zazaki. Zazovia a Kurdi sú podľa prieskumu považovaní za najchudobnejších obyvateľov krajiny.

 

 

Klimatické podmienky


Turecká republika je rozľahlou krajinou subtropického pásma. Klimatické podmienky rôznych oblastí krajiny sa značne odlišujú. Oblasť stredozemného mora je charakteristická vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu, a teplým až tropickým počasím od apríla do novembra. V letných mesiacoch (hlavne júl a august) teploty dosahujú vyše 40 °C. Z tohto dôvodu sú na návštevu tejto oblasti najvhodnejšie mesiace september a jún. Zima je v tejto oblasti veľmi mierna a daždivá s teplotami okolo 15 °C. Pre prímorské oblasti pri Egejskom mori je však typická vyššia veternosť.

 

 

Vízová povinnosť


Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí od 23.08.2013 za účelom turistiky bezvízový styk. Občania Slovenskej republiky pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky. Víza sú naďalej potrebné ak cestujete za účelom zamestnania, štúdia, výskumu a vzdelania. 

 

 

Colné a devízové predpisy


Do Turecka je možno doviesť bez obmedzenia akúkoľvek valutu. V prípade ak niekto nesie so sebou väčšie množstvo hotovosti je vhodné to nechať písomne potvrdiť na hranici. Z Turecka je síce možno vyviesť turecké líry a cudzie valuty bez obmedzenia, ale ak cestujúci vyváža v hotovosti napr. viac ako 5.000,- USD je vhodné mať potvrdenie, že vlastnil tieto peniaze pri vstupe do krajiny.

 

 

Bezpečnostná situácia


Na základe analýz z posledných rokov bezpečnostnú situáciu v Turecku netreba pokladať za výrazne zhoršenú. V niektorých prípadoch môže armáda obmedziť pohyb osôb alebo prístup turistov do určitých oblastí na juhovýchode krajiny v pohraničných oblastiach Sýrie a Iraku. Pri cestách do týchto oblastí je vhodné kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Ankare a informovať sa o aktuálnej bezpečnostnej situácii a obmedzeniach prístupu do niektorých oblastí. Veľvyslanectvo odporúča, aby občania SR aj naďalej dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá zvlášť vo veľkých mestách a frekventovaných turistických letoviskách. Mali by sa vyhýbať miestam, kde sa pravidelne zhromažďujú väčšie počty ľudí, zvlášť cudzincov a boli ostražití v prípadoch výskytu opustených batožín a predmetov na verejných priestranstvách, ako sú autobusové a vlakové stanice, reštaurácie a frekventované námestia. Kriminalita vo veľkých mestách a turistických centrách je štandardne vyššia v porovnaní s celonárodným priemerom, nepredstavuje však významné riziko. Oblasť hlavného mesta je veľmi dobre zabezpečená a úroveň kriminality ako voči majetku tak voči osobám nie je vysoká.  V centre väčších miest, kde sa zvyknú zdržovať zahraniční turisti, sa môžu vyskytnúť prípady okradnutia. Polícia je v mestách veľmi viditeľne prítomná v dostatočnom počte. V prípade, že dôjde k odcudzeniu cestovného pasu a finančných prostriedkov, je potrebné bezodkladne kontaktovať veľvyslanectvo za účelom získania náhradného cestovného dokladu, prípadne pomoci pri získaní potrebných finančných prostriedkov na návrat do SR. V každom prípade treba o odcudzení cestovného pasu informovať miestnu políciu. Záznam polície o strate/odcudzení cestovného dokladu môže byť vyžadovaný hraničnou políciou pri odchode cudzinca z Turecka. Spolupráca s miestnymi inštitúciami je zdĺhavá a nadmerne byrokratická. Zástupcovia polície a iných lokálnych inštitúcií zväčša neovládajú cudzí jazyk.

 

 

Zdravotná starostlivosť


Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia. Klasické štátne zariadenie (patriace do správy štátnej zdravotnej poisťovne - SSK) svojou kvalitou nijak nevynikajú, skôr práve naopak. Z tohto dôvodu sa ich návšteva odporúča iba v núdzových prípadoch. Zdravotnícke zariadenia zriadené pri univerzitách resp. súkromné zdravotné zariadenia vo väčšine prípadov sú naopak vybavené na mimoriadne vysokej úrovni a poskytujú veľmi kvalitné zdravotnícke služby. V týchto zariadeniach tiež nebýva problém nájsť personál hovoriaci na dostatočnej úrovni cudzími jazykmi, predovšetkým anglicky. Súkromné ambulancie sú vhodné na poskytovanie pravidelnej lekárskej služby hlavne pre deti, resp. ženy. V oblasti hlavných mestských konglomerácií funguje tiež kvalitná služba akútnej lekárskej pomoci. V lekárňach je dostatok liekov a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR. Ich pomenovanie (názvy liekov) však môže byť rozdielne. V prípade špeciálnych liekov je lepšie si doviesť dostatočnú zásobu zo SR, hoci v akútnych prípadoch nájdenie kvalitnej náhrady by nemalo byť problémom. Turecký súkromný zdravotnícky systém stojí na kvalitnom poistení, ktoré uhrádza inak pomerne drahú zdravotnícku starostlivosť. 

 

 

 

 

 

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo