Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku komplexného cestovného poistenia k zakúpeným zájazdom o nový variant cestovného poistenia so zvýhodneným krytím poistných rizík pri kúpe klasickej dovolenky spoločne s ochorením COVID-19. Zmluvným poskytovateľom poistenia je poisťovňa UNIQA. V nasledujúcom texte Vám stručne vysvetlíme základné parametre poistenia s odkazmi k jednotlivým bodom. Veríme že spojenie kvalitného poistenia s našou širokou ponukou zájazdov dokáže zatraktívniť našim spoločným klientom plány na dovolenku počas leta 2022.
 
Základný balík poistenia tvorí poistenie KOMFORT (2€ osoba/deň): platí pre všetky osoby do 70r., poskytuje komplexné krytie cestovných rizík ako napríklad poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, poistenie batožiny, poistenie storno poplatku, predčasného prerušenia cesty a ďalšie. Krytie storna zájazdu je s 15% spoluúčasťou.
Vyššiu kategóriu poistenia tvorí poistenie EXTRA (3€ osoba/deň): je voliteľné pre všetky osoby do veku 70r., pre osoby nad 70r. predstavuje jediný nami poskytovaný variant cestovného poistenia. Výhodou poistenia vo všeobecnosti je navýšená suma poistného plnenia v zazmluvnených prípadoch. Klientom tiež odpadá spoluúčasť pri krytí storna zájazdu (poistka teda kryje celú sumu zájazdu v prípade storna),  bonusom je návratná finančná pomoc pri krádeži, lúpeži, alebo strate platobných prostriedkov.
Posledným typom poistenia je samostatne dojednané poistenie storna zájazdu s 15% spoluúčasťou a poplatkom 35€ za každých 1000€ ceny zájazdu.
 
HLAVNÉ INFORMÁCIE O KRYTÍ COVIDU:
V každom jednom poistnom balíku, ktorý kryje aj storno poistenie (KOMFORT alebo EXTRA), je kryté a zahrnuté aj poistenie storna zájazdu resp. cestovných cenín v prípade, ak je klient pred vycestovaním do zahraničia resp. na plánovanú pobytovú dovolenku COVID – pozitívny. Podobne je COVID krytie zahrnuté aj v krytí liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí. COVID v liečebných nákladoch je krytý bez rozdielu, či sa daná krajina aktuálne nachádza v tzv. zelenej alebo červenej zóne.
V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí. Plný rozsah poistného krytia nájdete TU.
v súvislosti s ochorením Covid-19 /Medical expences insurance covers also costs associated with the Covid-19 illness while traveling abroad/ a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú uvedené na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovnépoistenie – 2019 ostávajú nezmenené a naďalej platné.
 
ČO VŠETKO ZAHŔŇA POISTENIE COVIDU?
1)      Preplatenie storno poplatkov, v prípade že ste boli pozitívne testovaný na Covid-19 a musíte ostať v povinnej domácej karanténe alebo nebudete môcť vycestovať kvôli nákaze Covidom-19 a následnej hospitalizácii, resp. domácej liečbe.
2)      Uhradenie liečebných nákladov v prípade hospitalizácie alebo ošetrenia v súvislosti s Covid-19 v zahraničí.
3)      Krytie nákladov na testovanie Covid-19 v prípade, že Vám bolo nariadené ošetrujúcim lekárom v zahraničí.
4)      Uhradenie nákladov na spiatočnú cestu a nečerpané služby v prípade prerušenia cesty z dôvodu úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19.
5)      Zabezpečenie repatriácie telesných pozostatkov v prípade úmrtia na Covid-19 v zahraničí.
6)      Bezplatné predĺženie platnosti cestovného poistenia, pokiaľ uviaznete v zahraničí v preventívnej karanténe z dôvodu Covid-19 (napr. v hoteli alebo ubytovacom zariadení).
7)      Storno cesty v prípade úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19, liečebné náklady v prípade nákazy koronavírusom a preplatenie nákladov na testovanie Covid-19, ak bolo nariadené lekárom.

PRIPOISTENIE PANDÉMIA:
Môže byť súčasťou exitujúceho poistenia KOMFORT, prípadne EXTRA a nemôže byť dojednané samostatne (1,20€ osoba/deň). Obsahuje bonusové krytie:
1.       Nákladov na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény: - preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený ubytovaný, sa preukáže nákaza). 
2.       Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí: - preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli.
3.       Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre prípad nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na cestu do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak).
 
POISTNÁ ZMLUVA
Poistnú zmluvu nájdate na našej domovskej stránke TU spolu s príkladom správneho vyplnenia. Zmluvu si je vždy potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a poslať spolu so zmluvou o zájazde.
 
 
Na prípadné otázky Vám zospovedajú pracovníci náho rezervačného oddelenia na maily [email protected], prípadne na čísle 0850900999.

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo