Zavoláme Vám
Meno, priezvisko
Telefónne číslo
E-Mail
Čas hovoru
Zavolajte nám!
0850 900 999

Všetky dôležité cestovné informácie / podmienky vstupu odporúčame vyhľadať na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Občania SR, ktorí nenavštívili Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.

Od 15. marca 2021 majú všetci cestujúci leteckou dopravou povinnosť vyplniť Vstupný registračný formulár, a to najskôr 72 hodín pred svojou cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód).
Vďaka kódu HES bude možné cestujúceho kontaktovať v prípade akéhokoľvek kontaktu s pacientom Covid-19 počas cesty a pobytu. Z tohto dôvodu je presnosť informácií dôležitá.
Cestujúci sú povinní si vytlačiť správne vyplnený formulár alebo si ho stiahnuť do svojich mobilných zariadení a predložiť zamestnancom pri registrácií na letisku.
Pri vstupe do krajiny môžu príslušné turecké orgány vyžiadať od cestujúcich vyplnený formulár. V prípade, že cestujúci nebudú disponovať vyplneným formulárom a Hayat Eve Sigar kódom alebo poskytnú zavádzajúce informácie, cestujúci môžu čeliť sankciám, resp. im nebude umožnený vstup do krajiny.

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo