Zavoláme Vám
Meno, priezvisko
Telefónne číslo
E-Mail
Čas hovoru
Zavolajte nám!
0850 900 999

10% rezervačná záloha

Po prehodnotení aktuálnej situácie sme sa rozhodli dočasne znížiť zálohu pri rezervácii zájazdu. Z pôvodných 40% sa tak záloha vracia na 10%, na ktorú boli naši zákazníci dlhodobo zvyknutí. 

Čo to pre mňa znamená? 

V prípade ak ste našim novým zákazníkom, tak na úspešnú rezerváciu zájazdu je potrebné zaplatiť 10% z celkovej ceny zájazdu. Ak celková cena zájazdu predstavuje 1000€, tak záloha, ktorú zaplatíte ihneď je 100€.
V prípade, ak máte odklad zájazdu a za svoj predošlý zájazd ste zaplatili  rezervačnú zálohu 10%, vyrátame Vám sumu, ktorú treba uhradiť za nový zájazd t.j. 10% z celkovej ceny nového zájazdu. Ak ste za starý zájazd zaplatili zálohu vo výške 90€ a nová cena zájazdu je 1000€, tak Vám vychádza povinnosť zaplatiť rezervačnú zálohu 10% zo sumy, čo predstavuje 100€. 90€ ste už zaplatili, to znamená, že doplatíte rozdiel, v tomto prípade 10€. Ak ste za starý zájazd zaplatili rezervačnú zálohu 110€ a záloha za novú rezerváciu vychádza 100€, rozdiel Vám nebude vrátený, bude však odrátaný od doplatku za zvyšok zájazdu tj. 900€ - 10€, doplatíte 890€. 
Zmena zálohy je platná do 31.05.2021.