banner

Cestovné poistenie

V spolupráci s poisťovňou UNIQA vám ponúkame komplexné cestovné poistenie.

Komplexné cestovné poistenie zahŕňa:

  • poistenie liečebných nákladov,
  • úrazové poistenie,
  • poistenie zodpovednosti za škodu,
  • poistenie storna zájazdu pre prípad,
  • poistenie zmeškania dopravného prostriedku,
  • poistenie batožiny,
  • právnu pomoc. 

 

Odporúčame vám, aby ste si poistenie uzatvorili už pri rezervácii cesty. Takto budete chránení aj v prípade, že budete musieť svoju dovolenku zrušiť. Naši predajcovia vám radi poradia, ktorá možnosť je vhodná pre vašu cestu.

 

Cenník komplexného cestovného poistenia:

UNIQA EXTRA (Európa): 3,80,- € / deň / osoba

 

Úplné informácie o komplexnom cestovnom poistení nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Poistné krytie KCP

IPID KCP - Informačný dokument o poistnom produkte 

Všeobecné poistné podmienky KCP